Денот на човековите права – проекти финансирани од страна на земјите-членки на ЕУ

Почитувани,

Човековото достоинство, слобода, демократија, еднаквост, владеење на правото и почитување на човековите права се вредности вградени во договорите на ЕУ и официјалните документи. Во мај 2014 година, Советот на Европската унија издаде Упатство за човекови права на ЕУ за слобода на изразување онлајн и офлајн: http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf

По повод Денот на човековите права (10 декември), Делегацијата на Европската унија организира серија на настани кои имаат за цел да се промовира овој важен документ за различни целни групи, но исто така да стигнат до пошироката јавност.

Предвидените активности вклучуваат:

   • Социјална медиумска кампања заслободата на говорот преку (Фејсбук и Твитер) да биде лансирана на 10 декември – Денот на човековите права. А изборот на цитати од Упатството ќе биде објавено за понатамошно делење, исто така преведена на локалните јазици.
   • НВО саем организиран со проекти поддржани од Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДЧП), Инструментот за претпристапна (ИПА), но исто така и проекти кои се финансирани од други меѓународни организации и земјите-членки на ЕУ. Посебен акцент ќе се даде на слободата на говорот и медиумите проекти.
   • Прес-конференција и трибина за слобода на говорот со клучните креатори на политики / чинители, на кои титули на адресите на панелистите ќе бидат цитати од Упатството. Настанот исто така ќе вклучи Наградна Церемонија во рамките на проектот финансиран од ЕУ: “Поддршка на независноста на медиумите во Република Македонија: Застапување и обука за да се промовира придржување кон меѓународните најдобри практики“.
   • Работилници / панел дебати, исто така, во текот на 2015 година, вклучувајќи претставници на Владата, пратеници, граѓански организации, новинари и нивни здруженија, студенти, академски заедници, активисти на социјалните медиуми итн. Активностите како што се проекциите на документарните филмови се исто така предвидени.

Лансирањето на кампањата и панел дебатите ќе се одржат од 13: 00-15: 00 часот, во ЕУ Инфо центарот.

Извор: Делегација на Европска Унија (03.12.2014).

You may also like...