Кампања против говорот на омраза

Што е говор на омраза? Од каде потекнува и кого засега? Кој е жртва, а кој е сторител? Како да го искорениме? Кој е одговорен, а кој треба да одговара? Дваесет истакнати и прекрасни индивидуи, сите посебни на свој начин, дадоа одговори на овие и други прашања. Тие ја споделија својата порака против говорот на омраза, под заедничкото мото дека омразата е слабост. Заземете ваш став, бидејќи молчењето не ги искоренува разорните појави во општеството. Ви ја претставуваме кампањата против говор на омраза, наменета да не освести сите нас и да поттикне во активна борба!

 

 

 

 

 

Извор: Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија. (13.11.2016); Кампања против говорот на омраза

You may also like...