Category: Водичи, прирачници и упатства

Постер – препораки за заштита на личните податоци и приватноста

Главни препораки за заштита на личните податоци, како и препораки да не се шири говор на омраза, да се внимава што се објавува на социјалните мрежи, се резултат на проектот...

Распоред на часови за едукација за заштита на лични податоци и приватност

На 1 септември 2014, во дневниот весник „Нова Македонија“ излезе прилог – Распоред на часови, наменет за децата од основно и средно образование. Оваа активност е една од првите заеднички...

ОБЕЛЕЖУВАЧИ: Борба против говорот на омраза на интернет преку едукација за човековите права

Овој прирачник е изработен со цел да го поддржи Движењето против говорот на омраза, кое всушност претставува младинска кампања на Советот на Европа против говорот на омраза на интернет. Прирачникот...