Category: Истражувања

Анализа на механизмите за спречување и заштита од дискриминација во Македонија

Анализата за механизмите за заштита од дискриминација во Р. Македонија е резултат на соработката меѓу МЗМП и Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА), а има за цел да ја...

Црна книга: Архива на бесрамноста и насилството

„Црна книга“ е документ за случувањата на јавната сцена во 2009 година. Таа година беше маркирана од два насилни инцидента во чијашто суштина бил обидет со насилни средства да се...