Национална конференција за промовирање на активностите против говор на омраза

Национална конференција за промовирање на активностите против говор на омраза ќе се одржи во петок (30.05.2014) во хотелот ТЦЦ Гранд Плаза.

Настанот е организиран од Националниот комитет против говор на омраза, a  поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје со цел претставување на активностите и ресурсите на сите национални институции и организации против говорот на омраза во Република Македонија.

На конференцијата ќе бидат претставени резултатите од активностите, а воедно ќе бидат дискутирани и натамошните активности, како и можности за натамошно воспоставување соработка меѓу вклучените страни.

Агенда на конференцијата:

10:00 Воведно излагање (Томе Шеќерџиев, претставник од Мисијата на ОБСЕ во Скопје)
Активности против говорот на омраза во Република Македонија
10:15 Националната кампања против говор на омраза : Цели и досегашни активности (Зорица Стаменковска, национален координатор на кампањата)
10:30 Претставување на активностите на Македонскиот Хелсиншки Комитет www.govornaomraza.mk (Уранија Пировска, извршен директор)
10:45 Претставување на активностите на Македонски Институт за Медиуми www.bezomrazno.mk (Билјана Петковска, директор)
11:00 Претставување на активностите на Метаморфозис www.nemrazi.mk (Филип Стојановски, програмски директор)
11:15 Говорот на омраза меѓу младите : Претставување на активностите на СПУКМ во рамки на Националната кампања против говор на омраза (Марија Василевска, генерален секретар на СПУКМ)
11:30 Говорот на омраза меѓу младите : Неформалното образование и критичкото размислување наспроти говорот на омраза (Марјан Забрчанец, извршен директор на МОФ)
11:45 Говорот на омраза меѓу политичките подмладоци: Претставување на активностите на Институт Охрид во рамки на Националната кампања против говор на омраза (Ружица Стојановска, проектен менаџер)
12:00 Прашања и дискусија за презентираните активности
12:30 Дискусија:
– Слабости на досегашните активности
– Натамошни предизвици

 

You may also like...