Слобода на изразување и приватност во дигиталната ера

Педагошки прирачник наменет за оние кои работат со млади на возраст од 15 до 25 години

Преземете го прирачникот (.pdf)

You may also like...