Category: Настани

Денот на човековите права – проекти финансирани од страна на земјите-членки на ЕУ

Почитувани, Човековото достоинство, слобода, демократија, еднаквост, владеење на правото и почитување на човековите права се вредности вградени во договорите на ЕУ и официјалните документи. Во мај 2014 година, Советот на...

Обука за обучувачи: Користење на прирачникот Обележувачи во работа со млади луѓе

Почитувани, Во рамките на глобалната кампања „Против говор на омраза на интернет“ предводена од Советот на Европа, Националниот комитет во Македонија (НКМ) редовно организира активности на локално ниво кои имаат...