Udhëzues për TIK i Metamorfozis nr.10 – Gjuha e urrejtjes në internet

Udhëzuesi i dhjetë për TIK i Metamorfozis u dedikohet të gjithë atyre që dëshirojnë të marrin njohuri themelore për t’iu kundërvënë gjuhës së urrejtjes në internet. Udhëzuesi është përgatitur në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme të iniciativës kundër gjuhës së urrejtjes në internet, të filluar nga Metamorfozis, FAR-i, Reaktor-i dhe Qendra për media të reja, në dhjetor të vitit 2012, me përkrahje të Fondacionit Shoqëri e Hapur Maqedoni.

Ueb-faqja mosurrej.mk mbledh dhe prezanton informacione dhe përmbajtje edukative në lidhje me luftën kundër gjuhës së urrejtjes. Si pjesë e iniciativës kundër gjuhës së urrejtjes në Internet iniciativë e marrë nga Metamorfozis, MOF, Reaktor dhe Qendra për mediume të reja në vitin 2012, kjo faqe mundëson kyçjen e të rrinjëve në shoqërinë e aktivistëve nga Maqedonia, të gjithë të interesuarit mund të bashkohen me anë të Facebook (fb.me/mosurrej) dheTwitter (@mosurrej dhe #mosurrej ose @nemrazi dhe #nemrazi)

Shkarkoni udhëzuesin e dhjetë këtu (pdf.)

Ky udhëzues është i publikuar edhe në gjuhën maqedonase, që ta shkarkoni udhëzuesin në gjuhën maqedonase Ju lutemi klikoni këtu.

You may also like...