Raportoni gjuhën e urrejtjes përmes www.bezomrazno.mk

Si të raportoni gjuhën e urrejtjes përmes www.bezomrazno.mk?

Dërgo link, screenshot, fotografi apo ndonjë tjetër përmbajtje nga formatet e mëposhtme

(doc / pdf / docx / txt / jpg / jpeg/ gif / png, deri në 20 MB), e cila përmban apo thekson përmbajtje problematike. Formulari ose linku drej onlajn formularit përmes të cilit ju mund të raportoni përmbajtje problematike mund ta shihni nën këtë tekst. Ai është i thjeshtë dhe i lehtë për t’u përdorur dhe aspak nuk merr kohë.

Qëllimi i “Bezomrazno” nuk është të nxisë urrejtje ndaj atyre që urrejnë, por për të kontribuar në krijimin e vetëdijes për debat të denjë publik, në të cilin gjuha e urrejtjes do të konsiderohet si e papërshtatshme dhe e papranueshme.

Onlajn formularin për raportim të gjuhës së urrejtjes mund ta gjeni këtu.

You may also like...