Category: Raste

S’dua të jem “nga ata të mirët”!

S’dua të jem “nga ata të mirët”!

Mësoja në një shkollë fillore të Shkupit, vërtet tejet të bukur nga jashtë. Gjithmonë e kam dashur shkollën dhe arsimin. Kryesisht më nxiste ta kanalizoj atë që e ndjeja thellë...