Poster – rekomandime për mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësisë

Rekomandimet kryesore për mbrojtjen e të dhënave personale si dhe rekomandimet për ndalimin e përhapjes së gjuhës së urrejtjes, kujdesja se çfarë përmbajtje publikohen në rrjetet sociale, janë rezultat i projektit “Orë për Privatësinë”, të përpiluara me qëllim për perceptim më të gjerë dhe për të rritur ndërgjegjësimin e publikut mbi këto çështje të rëndësishme.

Shkarkoni posterin (.jpg)

You may also like...