Orari i mësimeve për mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësisë

Më 1 shtator të vitit 2014, në gazetën e përditshme “Nova Makedonija” u botua – Orari i mësimeve, i dizajnuar për fëmijët e arsimit fillor dhe të mesëm. Ky aktivitet është një prej aktiviteteve të para të përbashkëta me Drejtorinë për mbrojtjen e të dhënave personale, të qytetit të Shkupit, Misionit të OSBE-së në Shkup dhe Metamorfozis – Fondacioni për internet dhe shoqëri.

Shkarkoni orarin e mësimeve (.jpg)

 

You may also like...