Trajnim për gazetarët për gjuhën e urrejtjes

Më 19.06.2013 në GEM klubin në Shkup, u mbajt trajnim për gazetarët për gjuhën e urrejtjes. Trajnimi ishte i dedikuar për gazetarët të cilët marrin pjesë  në projektin e USAID-it për përforcimin e mediumeve në Maqedoni – Komponenta Shërbim për verifikim të fakteve në media, e cila është e implementuar nga ana e Metamorfozis.

Në trajnimin katër-orësh morrën pjesë 10 gazetarë, të cilët u njohën me praktikën e gjyqit Europian për të drejtat e njeriut të cilat në raste konkrete kanë të bëjnë me gjuhën e urrejtjes, raste nga Maqedonia dhe raste të njohura botërore, ndërsa të analizuara ishin edhe një numër i madh i akteve ligjore dhe regulloreve në lidhje me këtë temë. Trajnues në këtë punëtori ishte Zharko Trajanovski, m-r për të drejtat e njeriut.

Materialet e shfrytëzuara për trajnimin:

Burimi: vistinomer.mk, 04.07.2013. 

You may also like...