Thirrje për organizatat rinore për seminarin “Pjesëmarrja e të rinjve në jetën demokratike”

amcosce

Aktiviteti 2.1 i projektit “Përkrahje e institucioneve dhe strukturave për politika rinore”  

20-22 Nëntor 2014, Manastir

Të nderuar lider rinor dhe udhëheqës të organizatave rinore,

Misioni i OSBE-së dhe Agjensioni për rini dhe sport ju ftojnë të merrni pjesë në seminarin për organizata rinore  me temë ”Pjesëmarrja e të rrinjëve në jetën demokratike” i cili do të mbahet në Manastir  prej 20 deri më 22 nëntor 2014. Qëllimi i seminarit është t’i identifikoj mundësit për bashkëpunim  mes organizatave rinore dhe ta përforcoj dijalogun në sfërën e të rinjëve. Pjesëmarrës të seminarit do jenë 30-të përfaqësues të organizatave rinore.

Ne jemi të interesuar për lider të rinjë që do kanë mundësi ta prezantojnë organizatën tuaj. Kandidatet femra dhe kandidatët nga komunitetet jo-shumicë janë të inkurajuar të aplikojnë. Do jetë knaqësi e jona t’i mirëpresim përfaqësuesit tuaj në këtë ngjarje! Të gjitha shpenzimet të lidhura me transportin, akomodimim  e  plotë si  dhe programi do  të mbulohen nga OSBE-ja.

Ju lutemi plotësojeni formularin në vijim dhe përgjigjuni të gjitha pyetjeve në mënyrë të qartë.  Rezultatet e selekcionimit do ju prezantohen pas mbarimit të afatit për aplikim. Afati i fundit për aplikim është 10 nëntor 2014. Ju faleminderit!

 Ju lutemi qe formularin per  aplikim te na dergoni ne:

zorica@ams.gov.mk  and jasmina.todorovska@osce.org

Emri dhe mbriemri:

Adresa e banimit (rruga, numri dhe  vendi):

Telefoni për kontakt:

E-mail :

Organizatën që e përfaqësoni :

Web faqja e organizatës:

 

  1. Cili është roli  juaj në organizatën që e përfaqësoni?
  2. Cilat janë pesë arritjet më të mëdhaja  të organizatës tuaj në sferën e të rinjëve?
  3. Çka prisni të përfitoni nga seminari në nivel personal dhe profesional?
  4. Sipas jush cilat janë sfidat më të mëdhaja të sektorit të  organizatave rinore në nivel nacional?
  5. Çfar dëshironi të ndryshohet në sektorin rinor si rezultat i këtij seminari?
  6. Informata tjera relevante që mund të  ndijmonë gjatë seleksionimit  tuaj si pjesëmarrës të këtij seminari?

You may also like...