Последни написи Blog

Si të raportoni gjuhën e urrejtjes në Facebook?

Sipas definicionit të Këshillit të Evropës gjuha e urrejtjes i përfshin të gjitha format e shprehjes të cilat përhapin, nxisin, promovojnë, justifikojnë urrejtjen racore, ksenofobinë, antisemitizmin ose forma të tjera të urrejtjes në...