Последни написи Blog

Anketë për sjellje në internet

Metamorfozis, Fondacioni për internet dhe shoqëri, zbaton hulumtim për shprehitë dhe qëndrimet e shfrytëzuesve në internet në Republikën e Maqedonisë. Të dhënat e fituara nga ky hulumtim do të na...