U mbajt trajnim për media kundër gjuhës së urrejtjes në Strumicë

Më 20 tetor në Strumicë u mbajt trajnim prej serisë trajnime për ballafaqim me fjalën e urrejtjes në fushën e medies, fillimisht të parapara për redaktorë, gazetarë dhe administrator të ueb-portaleve organizuar nga Metamorfozis Fondacionit dhe Misionit të OSBE-së në Shkup. Në këte trajnim një ditor morën pjesë 25 përfaqësues të mediave si dhe mediave lokale të cilët e transmetuan lajmin për këtë trajnim.

Фотографија на: Данче Азманова; Оваа фотографија е преземена со дозвола на авторот.

Fotografi e: Dançe Azmanova; Kjo fotografi është e marrë me lejen e autorit.

Qëllimi i trajnimeve është të kontribuojnë në forcimin e kapaciteteve të online-mediave në Maqedoni për njohjen dhe kundërshtimin e fjalës së urrejtjes dhe fjalës që nxit dhunë dhe krim nga urrejtja, si dhe promovim i standardeve profesionale gazetareske në sinergji me Shërbimin për verifikimin e fakteve në media.

Фотографија на: Данче Азманова; Оваа фотографија е преземена со дозвола на авторот.

Fotografi e: Dançe Azmanova; Kjo fotografi është e marrë me lejen e autorit.

 

Фотографија на: Данче Азманова; Оваа фотографија е преземена со дозвола на авторот.

Fotografi e: Dançe Azmanova; Kjo fotografi është e marrë me lejen e autorit.

 

Në këtë trajnim ishin përfshirë temat në vijim:

  • Hyrje në temën e Gjuhës së urrejtjes
  • Kornizat ligjore që kanë të bëjnë me gjuhën e urrejtjes
  • Përpjekjet e Misionit të OSBE-së në Shkup në këtë fushë
  • Pjesëmarrja në komunitetin që lufton kundër gjuhës së urrejtjes
  • Identifikim i gjuhës së urrejtjes sipas metodologjisë së Shërbimit për verifikim të fakteve në media
  • Përgjegjësia shoqërore e mediave (portaleve)
  • Zhvillim i mekanizmave interne për vetërregullim në kuadër të një medieje: Zhvillim i politikës për gjuhën e urrejtjes, regjistrimi, kufizimet për përmbajtjet e gjeneruara prej përdoruesit, komentet në mediat sociale, mekanizmat për paralajmërim dhe largim (notice and take down mechanism)
Фотографија на: Данче Азманова; Оваа фотографија е преземена со дозвола на авторот.

Fotografi e: Dançe Azmanova; Kjo fotografi është e marrë me lejen e autorit.

 

Gjatë këtij trajnimi ishte prezantuar edhe aplikacioni i parë për celular kundër gjuhës së urrejtjes, që ka për qëllim  informim më efikas dhe ngritjen e vetëdijes publike për gjuhën e urrejtjes, krijuam aplikacion për celular i cili ju mundëson qytetarëve të kenë qasje të shpejtë dhe inovative në lajmet dhe ngjarjet më të reja që kanë të bëjnë me gjuhën e urrejtjes si dhe qasje në burimet arsimore dhe profesionale. Аplikacioni, i cili është aplikacioni i parë i këtij lloji për celular të mençur në botë, mund të shkarkohet pa pagesë për shfrytëzuesit е sistemeve më të popullarizuara Android përmes Google Play dhe iOs gjegjësisht për shfrytëzuesit e iPhone-it dhe iPad-it përmes Apple Store.

Фотографија на: Данче Азманова; Оваа фотографија е преземена со дозвола на авторот.

Fotografi e: Dançe Azmanova; Kjo fotografi është e marrë me lejen e autorit.

 

Në sesionin për diskutime, përfaqësuesit e mediave deklaruan se trajnimet e kësaj fushe u ndihmojnë në trajtimin e gjuhës së urrejtjes në internet, dukuri me të cilën ballafaqohen në përditshmëri.

Фотографија на: Данче Азманова; Оваа фотографија е преземена со дозвола на авторот.

Fotografi e: Dançe Azmanova; Kjo fotografi është e marrë me lejen e autorit.

 

Фотографија на: Данче Азманова; Оваа фотографија е преземена со дозвола на авторот.

Fotografi e: Dançe Azmanova; Kjo fotografi është e marrë me lejen e autorit.

 

You may also like...