Последни написи Blog

S’dua të jem “nga ata të mirët”!

S’dua të jem “nga ata të mirët”!

Mësoja në një shkollë fillore të Shkupit, vërtet tejet të bukur nga jashtë. Gjithmonë e kam dashur shkollën dhe arsimin. Kryesisht më nxiste ta kanalizoj atë që e ndjeja thellë...