Author: А С

S’dua të jem “nga ata të mirët”!

S’dua të jem “nga ata të mirët”!

Mësoja në një shkollë fillore të Shkupit, vërtet tejet të bukur nga jashtë. Gjithmonë e kam dashur shkollën dhe arsimin. Kryesisht më nxiste ta kanalizoj atë që e ndjeja thellë...

Liria e shprehjes në Maqedoni në gjendje alarmuese

Çdokush që ka mendim kritik ndaj kësaj qeverie ka qenë i sulmuar pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për diskreditim të mediave apo sulme fizike ndaj kundërshtarëve. Mbretëron censura në media. Në të...