Anketë për sjellje në internet

Metamorfozis, Fondacioni për internet dhe shoqëri, zbaton hulumtim për shprehitë dhe qëndrimet e shfrytëzuesve në internet në Republikën e Maqedonisë.

Të dhënat e fituara nga ky hulumtim do të na ndihmojnë të fitojmë fotografi precize për shprehitë dhe qëndrimet e qytetarëve gjatë përdorimit të internetit si një mjet.

Anketimi është në dispozicion në 3 gjuhë:

Koha mesatare për plotësimin e kësaj ankete është 5 minuta. Anketimi është anonim, nuk kërkohet nga Ju të shënoni emrin, mbiemrin dhe të dhëna të tjera personale. Rezultatet do të publikohen në formën e një raporti përmbledhës në ueb-faqen www.nemrazi.mk.

Afati i fundit për plotësimin e anketës është 19 janar, 2015.

Faleminderit për kohën tuaj.

You may also like...