Колку утринските програми се користат за афирмирање омраза и кривични дела?

Тема на денот во утринската програма на Канал 5 на 18.08.2014 г. беше „Колку е корисно да се користи кај нас грчката практика за оштетување на возила?“.

Снимка на екран од утринската програма на Канал 5 од 18.08.2014.

Снимка на екран од утринската програма на Канал 5 од 18.08.2014.

При тоа, водителот/уредникот и со начинот на кој е поставена темата со кое вршење насилни кривични дела се претставува како прашање на личен избор (а не дејание забрането со Кривичниот законик на Македонија за кое следуваат затворски казни), и со дозволувањето гледачи да се јавуваат со коментари полни со стереотипи и предрасуди, не ја испочитува својата етичка должност содржана во преамбулата на Кодексот на новинарите на Македонија:

Следејќи ја својата улога во градењето на демократијата и на цивилното општество, новинарите ќе ги бранат човековите права, достоинството и слободата, ќе го почитуваат плурализмот на идеите и ставовите, ќе придонесуваат за јакнење на правната држава и во контролата на власта и на другите субјекти од јавниот живот.

…како и Членот 5:

Новинарот ќе ги почитува законите во државата, но нема да објави или сокрие ништо што е во спротивност со јавниот интерес.
…и Членот 10 на Кодексот:
Новинарот нема свесно да создава ниту преработува информации што ги загрозуваат човековите права или слободи, нема да говори со јазикот на омразата и нема да поттикнува на насилство и дискриминација по која било основа (национална, верска, расна, полова, социјална, јазична, сексуална ориентација, политичка…).
Според Член 319 од Кривичниот законик на Република Македонија, предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа е кривично дело за кое полицијата и јавниот обвинител треба да покренат постапка по службена должност. Предвидените казни затвор за дело кое „ќе предизвика или ќе разгори омраза, раздор или нетрпеливост“ е од една до пет години затвор.
Кривичните дела како оштетување приватна сопственост, во која спаѓаат и автомобили на државјани на Република Македонија и на странски државјани, се исто така опфатени со Кривичниот законик (ПДФ) и повлекуваат и парични и затворски казни, во зависност од тоа дали се работи за оштетување на имот или имаат и други, потешки последици, како повреди или смрт на човечки суштества.

 

You may also like...