Category: Ставови

Кон „дефиниција“ на „говор на омраза“: Студии на случај

Анализата на пресудите против Јулиус Штрајхер и медиумските лидери од Руанда може да ни помогне да препознаеме што е говорот на омраза и кога говорот на омраза од страна на...

Медиумите за пресудите на Европскиот суд за човекови права

Пишува проф. д-р Мирјана Најчевска, експерт за човекови права Една од улогите на медиумите во развиените демократски држави е да бидат контролори на власта од аспект на почитувањето и заштитата...

Роберто Беличанец

Роберто Беличанец: Говорот на омраза не е говор

Медиумскиот експерт Роберто Беличанец во рамки на конференцијата Ингејџ (Engage) на 25.02.2012 година одржа презентација во која ги објасни основните поими поврзани со говорот на омраза. Објаснувајќи ги основните поими...