Author: adminz

Како да пријавите говор на омраза на Интернет во Македонија?

Откако во февруари 2014 година со измените на Кривичниот законик во Македонија стапија во сила новите законски одредби кои забрануваат и казнуваат говор на омраза и ширење на материјали преку...

Како да пријавите говор на омраза на Фејсбук?

Според дефиницијата од Советот на Европа говорот на омраза ги опфаќа сите форми на изразување, што шират, поттикнуваат, промовираат, оправдуваат расна омраза, ксенофобија, антисемитизам или други форми на омраза засновани...